Süleyman Demirel Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÖROBAM) ve BSN Sağlık Analiz Ltd (Göller Bölgesi Teknokent, Süleyman Demirel Ün Kampüsü, Isparta) tarafından ortaklaşa, 7. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu (BRS-2022) 27Haziran – 03 Temmuz 2022 tarihleri arasında Isparta da gerçekleştirilecektir. BRS-2022 de sunulan poster ve sözlü sunum özetleri, Scopus ve Google Scholar gibi birçok indeks tarafından taranan ‘Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress dergisinde (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcnos)’ da basılacaktır.

7. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulunda, hücre kültürü ortamında Patch-Clamp elektrofizyoloji, Western blot, plate reader, Kalsiyum Sinyali ve konfokal mikroskop analizleri (Fluo-3, JC-1, MitoROS, DCFH-DA, FluoZn, and propidium iodide/ Hoechst) öğretilecektir. Okulda yeni projeler ve araştırmalar yapabilmek için konularında uzman yabancı bilim insanları ile tanışma, bilgi alış-verişi gibi faaliyetler yapılacaktır. TRP katyon kanalları ile değişik nörolojik hastalıklar arasındaki etkileşimler katılımcılara öğretilecektir. Katılımcılara deney hayvanlarında nöropatik ağrı oluşturma ve ölçme teknikleri (Hot plate ve Von Frey-Sci Rep. 20177(1):17543. doi: 10.1038/s41598-017-17715-1), ve sinir hücresi elde edilmesi (arka kök gangliyon hücreleri, mikroglia-Mol Neurobiol. 2020;57(8):3390. doi: 10.1007/s12035-020-01992-5 ve hipokampus-Mol Neurobiol. 2020 Aug;57(8):3508-3525. doi: 10.1007/s12035-020-01974-7) de anlatılacaktır. Okul sırasında birçok sosyal faaliyetlerde (Halı-Kilim Müzesi ziyareti, Eğirdir gezisi ve tarihi yerler, mangal partisi vb) düzenlenecektir. Haziran sonu Isparta da lavanta ve gül bahçeleri birçok yerli ve yabancı turist inanılmaz güzel manzaralar sergilemektedir. Bu güzellikleri katılımcılara göstermek için BRS-2022 için Haziran ayı tercih edilmiştir. Akademik gruba dahil olanların sözlü sunum yaparak doçentlik başvuru şartlarını sağlamak mümkündür.

 Okul kontenjanı 21 katılımcı ile sınırlıdır.

Bugüne kadar 1., 2. 3. 4, 5 ve 6. Beyin Okullarına katılan bilim insanlarından okulumuzun zengin sosyal ve bilimsel etkinlikleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Gül ve lavanta bahçeleri diyarı Isparta’da görüşmek ümidi ile. Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU