Kongremize Son Özet Gönderim Tarihi 01 Haziran 2022‘dır!
Özetlerinizi form üzerindeki dosya yükleyici vasıtasıyla gönderebilirsiniz.
Bir katılım ücretiyle, en fazla iki adet poster sunulabilir.
Bilim kurulunun kabulü durumunda, bir katılım ücretiyle en fazla bir sözlü sunum ve bir poster sunumu yapabilir.
Dikkat Edilecek Hususlar
-Özetler amaç, materyal, metod, sonuçlar ve tartışma kısımlarını içermeli ve ikiyüzelli kelimeyi geçmemelidir..
-Yazı matbu formdaki çizgiler içinde kalmalıdır.
-Yazı bilgisayar ile yazılmalıdır.
-Başlık küçük harfle yazılacaktır.
-Soyadı ve ismin baş harfleri büyük ve başlığın altında yer almalıdır.
-Yazarın ait olduğu kurum bir satır ara ile devam etmelidir.
-Bildirilerin başvuru sayfasına uygun formatta gönderilmesi önem taşımaktadır.
-Özetler bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Poster Hakkında Bilgiler
-Poster özetlerini son gönderme tarihi: 01 Haziran 2022.
-Özet formlarının kongre kitapçığında yer alabilmesi için bildiri formlarının eksiksiz doldurularak bir kopyasının diskette kongre bilimsel sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir (Online özet göndermeyenler için).
-Posterler 70 x 90 cm.boyutunda ve dikey asılmak üzere hazırlanmalıdır.
-Posterlerde; Başlık, yazarların isimleri ve kurumları belirtilmelidir.
-Özetler amaç, materyal, metod, sonuçlar ve tartışma kısımlarını içermeli ve ikiyüzelli kelimeyi geçmemelidir.
-Posterler kongre süresince asılı kalacaktır.
-Poster asmak için gerekli malzemeler, poster salonlarında mevcut olacaktır.
-Bildiri sahibinin e-mail adresi yazılmalı.

Örnek Bildiri Özeti için Tıklayınız…

Kaynak Yazımına Örnekler
Makale kaynak yazım Örneği:

Bird GS, DeHaven WI, Smyth JT, Putney JW Jr. 2008. Methods for studying store-operated calcium entry. Methods. 46:204-212.

Kitap Kaynak Yazım Örneği:

Nazıroğlu M. 2007. Molecular Mechanisms of Vitamin E on Intracellular Signalling Pathways in Brain. In: Goth L, editor. Reactive Oxygen Species and Diseases, Research Signpost Press: Kerala, India. pp 239-256.