Proteinler yapısal ve hücresel metabolik süreçlerin sürdürülmesinde fonksiyonel biyomoleküllerdir. Dizileri DNA da belirlenmiş olan biyolojik olaylarda aktif olarak rol alan yüz binden fazla proteinolduğu varsayılmaktadır. Western Blot doku veya hücre kültürü gibi protein kaynaklarından elde edilen karışımdan hedeflenen özel bir proteini araştırma yöntemidir. Bu yöntemle numunelerdeki araştırılması hedeflenen proteinin büyüklüğü, konsantrasyonu ve araştırma gruplarına göre nicelik kıyaslaması yapılabilir.

Western Blot tekniği yedi aşamada yapılabilir;

1. Örneklerin hazırlanması: Hücre veya dokulardan proteinlerin izole edilmesi.

2. Yürütme: İzole proteinleri agaroz jelde elektrik alan etkisiyle yürütme.

3. Transfer: Agaroz jelde fazlara ayrılan proteinleri membrana aktarma.

4. Bloklama: Mebrandaki non-spesifik proteinleri yakalama

5. Antikor ile inkübasyon: spesifik antikorlar kullanarak istenen proteinin yakalanması.

6. Substrat ile işaretleme: Antikorun hedef proteine bağlandığı yeri gösteren bir bant (şerit) meydana getirmesi.

7. Görüntüleme: Enzim bağlı antikorun substratı ile işaretlemesiyle oluşan bantlardan ışık yayılır.

8. Yayılan ışık ya Röntgen (X-Ray) filmine aksettirilirerek veya bir CCD kamera ile orataya çıkan protein bantları görüntülenir.

Western Blot Kurs Programı

1. Ders Western Blot Tekniği Hakkında Genel Bilgi

·        İlkeler

·        Veri Analizleri

·        Sorun Giderme

2. Ders Western Blot Ekipmanlarının tanıtımı
3. Ders Örnek ve Jel hazırlanması
4. Ders Örnek Yüklemeleri ve Elektroforez işlemi
5. Ders Elektro-Transfer işlemi(Proteinlerin membrana göçü)
6. Ders Membran Bloklama ve Primer Atibody ile inkübasyon
7. Ders Sekonder Antibody ile inkübasyon,
8. Ders Görüntüleme (Karanlık oda uygulamaları ve Görüntüleme cihazı uyg.)
9. Ders Sonuç yorumlamaları
10. Ders Tartışma ve Tavsiyeler